• "Jednostavno i zabavno"
  • "Poučno i zanimljivo"
  • "Dekorativno"
  • "Unikatno"
  • "Interaktivno"
  • "Jednostavno i zabavno"
  • "Poučno i zanimljivo"
  • "Dekorativno"
  • "Unikatno"
  • "Interaktivno"

Koliko je kompliciran postupak izrade?

Postupak izrade je detaljno opisan u planu koji dobivate uz nacrt te ne zahtijeva nikakva posebna znanja niti sredstva. Cijeli projekt je pripremljen za samostalnu izvedbu od strane učenika 5-8 razreda osnovnih škola. Za detaljniji uvid u proces izrade preuzmite i pregledajte našu Powerpoint prezentaciju „Princip rada i proces izrade“ gdje uz korak-po-korak fotografije uz svaki slajd imate vrlo detaljna tekstualna pojašnjenja. U svakom slučaju, ako i negdje „zapne“ (a neće), na raspolaganju vam stoji neograničena savjetodavna podrška telefonom.

Koja je stvarna veličina ljudskog sunčanog sata?

Potrebno je ravno područje, veličine cca 6 m u smjeru istok-zapad i 4 m u smjeru sjever-jug. Naravno, poželjno je da je isti izložen sunčevom svjetlu veći dio dana tj. da nije u sjeni. Provjerite prostor u različita doba dana da budete sigurni da nije u sjeni. Navedene dimenzija sata daju najbolju toćnost sata kao i optimalnu duljinu sjene za prosječnu visinu korisnika.

Da li je bitna visina korisnika?

Točnost sata ne ovisi o duljini sjene već o smjeru pružanja, tako da je instalacija točna bez obzira da li ju koristi dijete ili odrasli. Ukoliko se želi „produžiti“ sjena (kazaljka), jednostavno se spoje dlanovi iznad glave što produžuje sjenu.

Da li je ljudski sunčani sat točan?

Ukoliko je instalacija izrađena točno prema dostavljenom nacrtu, sjena korisnika pokazuje točno „zonsko“ vrijeme. Širina sjene korisnika „pokriva“ cca 15 min na skali, pa je potrebno gledati sredinu sjene za najtočnije očitanje.

Što sadrži Plan izrade i nacrt?

Korekcijski faktor za vašu točnu lokaciju u vremenskoj zoni. Upute za određivanje točnog geografskog pravca sjevera. Tablicu vremena "lokalnog podneva" za Vašu lokaciju koja sadrži podatke za svaki dan u godini, što je neophodno za točno određivanje sjevera. Nacrt stajališta ("skale kalendara") s točnim mjerama za svaki mjesec. Mjere za položaj svakog pojedinačnog markera sata određene prema Vašoj lokaciji. Ako želite - pripremljene papirnate "šablone" za izrezivanje brojeva i naziva mjeseci, za izradu bojanjem. Osim navedenog za samu izvedbu na zemljištu koje dobivate na Vašu e mail adresu, na raspolaganju vam je i neograničena savjetodavna podrška, telefonom i e mailom.